Giới thiệu

KHO MỸ PHƯỚC TÂY

 

  • Phó Giám đốc: Ông Lê Thanh Tuấn

 

Địa chỉ: ấp Long Phước, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Điện thoại: 073.3777555                  Fax: 073.3777666

 

Hoạt động chính: Thu mua, sản xuất chế biến, bảo quản, dự trữ lương thực theo chỉ tiêu, nhiệm vụ công ty giao. Xay xát, chế biến, kinh doanh lương thực, cung ứng cho xuất khẩu và nội địa, kinh doanh vật tư nông nghiệp.

Điểm kho Mỹ Phước Tây:

Diện tích và tích lượng kho:

1. Diện tích : 4.115,2 m2

2. Tổng diện tích chứa – bảo quản tốt hàng hóa: 1.764 m2

3. Tổng tích lượng qui ra gạo: 5.500 tấn

Máy móc, thiết bị:

- 01 dây chuyền xát và lau bóng gạo lức đạt năng suất 8 - 10 tấn/giờ.

- 01 dây chuyền đấu trộn gạo trắng 25 tấn/giờ.

- 01 hệ thống silo chứa gạo thành phẩm với sức chứa 110 tấn.

- 01 hệ thống băng tải xuất nhập và luân chuyển hàng hóa trong kho với tổng chiều dài 98m.

Điểm kho Thiên Hộ

Diện tích và tích lượng kho:

1. Diện tích: 7.364 m2

2. Tổng diện tích chứa – bảo quản tốt hàng hóa: 3.268 m2

3. Tổng tích lượng qui ra gạo: 6.500 tấn

Máy móc thiết bị:

- 01 dây chuyền xát và lau bóng gạo đạt năng suất 10 tấn/giờ.

- 02 dây chuyền trộn gạo trắng năng suất 50 tấn/giờ.

- 01 hệ thống silo chứa gạo thành phẩm với sức chứa 140 tấn.

- 01 hệ thống cân điện tử và may bao thành phẩm đạt năng suất 25 tấn/giờ.

- 01 hệ thống băng tải xuất nhập và luân chuyển hàng hóa trong kho với tổng chiều dài 148m.

- 01 hệ thống sây gạo liên tục 20 tấn/giờ.