Giới thiệu

Thành tích năm 2013

- Được Bộ Công thương công nhận là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2012 – 2013 (Quyết định số 2390/QĐ-BCT ngày 15/4/2013)

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng 03 bằng khen cho Công ty đã có thành tích trong vận động, đóng góp công tác từ thiện – xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2013 (Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 10/10/2013) và bằng khen đã có thành tích trong thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2008 – 2013 (Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 15/08/2013)

- Được Công an Tiền Giang tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012 (Quyết định số 351/QĐ-CAT-PX15 ngày 18/01/2013)

- Sản phẩm của Công ty Lương thực Tiền Giang được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2013”.