Giới thiệu

Thành tích năm 2014

- Tigifood là một trong 63 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014, là đơn vị duy nhất của ngành lương thực đạt danh hiệu này và là một trong 23 doanh nghiệp xuất sắc cả nước lần thứ tư liên tiếp đạt danh hiệu cao quý này.(Quyết định số 10670/QĐ-BCT ngày 24/01/2014 của Bộ Công thương).

- Được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ 2013 (Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 14/3/2014).

- Được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen đã có thành tích trong hoạt động xuất khẩu trong 3 năm 2011 – 2013 (Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 14/4/2014).

- Sản phẩm của Công ty Lương thực Tiền Giang được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2014”.

- Công ty Lương thực Tiền Giang tiếp tục được UBND tỉnh Tiền Giang tái công nhận doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2014 (Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 21/01/2015).