Giới thiệu

Thành tích năm 2016

- Được Công an Tiền Giang tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015 (Quyết định số 469/QĐ-CAT-PX15 ngày 12/01/2016).

- Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, áp dụng hiệu quả mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất, chất lượng của Việt Nam (Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 06/5/2016).

- Tigifood là một trong 32 doanh nghiệp xuất khẩu gạo được phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015 (gồm 310 doanh nghiệp, Quyết định số 4769/QĐ-BCT ngày 06/12/2016 của Bộ Công thương).

- Được Công an Tiền Giang tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 (Quyết định số 01/QĐ-CAT-PX15 ngày 07/01/2017).

- Công ty Lương thực Tiền Giang tiếp tục được UBND tỉnh Tiền Giang tái công nhận doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016 (Quyết định số 4397/QĐ-UBND ngày 30/12/2016).