Giới thiệu

Thành tích năm 2018

- Được Tổng Công ty Lương thực miền Nam tặng “Cờ đơn vị thi đua xuất sắc” đã có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất, kinh doanh năm 2017 (Quyết định số 02/QĐ-TCT ngày 09/01/2018).

- Được Bộ Công thương chứng nhận Tigifood đạt giải thưởng Doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu năm 2017 (Quyết định số 778/QĐ-BCT ngày 14/3/2018)

- Công ty Lương thực Tiền Giang tiếp tục được UBND tỉnh Tiền Giang tái công nhận doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017 (Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 23/4/2018)

- Tigifood là một trong 97 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2018, là đơn vị duy nhất của ngành lương thực đạt danh hiệu này 6 lần liên tiếp (Quyết định số 4669/QĐ-BCT ngày 18/12/2018 của Bộ Công thương)