Tin tức

Công ty Lương thực Tiền Giang tặng máy vi tính cho HTX nông nghiệp Mỹ Thành Bắc

28/4/2018 06:26 - Thứ 7

(THTG) Công ty Lương thực Tiền Giang vừa tổ chức thăm đồng và tặng máy vi tính, máy in cho Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Mỹ Thành Bắc, huyện Cai Lậy.

 

vlcsnap-2018-04-27-09h39m24s855

 

Bộ máy vi tính là phần thưởng của Công ty lương thực Tiền Giang tặng cho HTX có thành tích nổi bật.

Đây là phần thưởng của công ty dành cho hợp tác xã có thành tích nổi bật nhất trong 40 hợp tác xã, tổ sản xuất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, đang liên kết với doanh nghiệp sản xuất lúa, trong chương trình liên kết cánh đồng lớn giai đoạn 2015-2020. Từ năm 2015 đến nay, Hợp tác xã Mỹ Thành Bắc đã liên kết với công ty sản xuất 1.360 hecta lúa nguyên liệu chất lượng cao, an toàn, đạt chuẩn xuất khẩu. Về phía Công ty Lương thực Tiền Giang, công ty đã hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng tiền vật tư nông nghiệp cho hợp tác xã và luôn thu hồi được 100% vốn sau mỗi vụ mùa. Nét nổi bật nhất là hợp tác xã liên kết với công ty sản xuất cả 3 vụ lúa trong năm và tỷ lệ thu mua lúa sau thu hoạch luôn đạt từ 80 đến 100%, cao nhất trong hệ thống cánh đồng lớn của tỉnh Tiền Giang.

vlcsnap-2018-04-27-09h40m48s673 vlcsnap-2018-04-27-09h39m37s774

 

Với phần thưởng này, Ban điều hành HTX sẽ dễ dàng hơn trong công tác quản lý, tìm hiểu thông tin…

Với bộ máy vi tính và máy in, Ban điều hành hợp tác xã sẽ dễ dàng hơn trong các hoạt động hành chính – văn phòng, đồng thời các thành viên sẽ có cơ hội tiếp cận internet để cập nhật tin tức, tìm hiểu thị trường, tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, áp dụng vào sản xuất lúa, làm giàu thêm kiến thức của mình.

thtg.vn