Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1029 – 28/7/ – tigifood
Giỏ hàng

Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1029 – 28/7/2019)

Ngày 26/7/2019, Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam long trọng tổ chức buổi Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1029 – 28/7/2019) và tuyên dương các tập thể cá nhân tiêu biểu trong hoạt động của Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam nhằm tuyên truyền sâu rộng cho các Công đoàn viên và người lao động trong toàn Tổng công ty nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp Công nhân Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam nhằm củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành đoàn kết xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Công nhân viên chức lao động, đồng thời cổ vũ động viên cán bộ CNVC đoàn kết nổ lực vượt qua khó khăn, thách thức, lao động sáng tạo, quyết tâm hoàn thành tốt mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội 12 Công đoàn Việt Nam đã đề ra, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Tại buổi Lễ Công đoàn Tổng công ty đã tôn vinh và tuyên dương 18 Cán bộ Công đoàn qua các thời kỳ, 08 Công đoàn cơ sở tiêu biểu, 07 Giám đốc Công ty có nhiều đóng góp cho hoạt động công đoàn; 15 Cán bộ Công đoàn tiêu biểu; 08 Cán bộ Nữ tiêu biểu; 03 tập thể, 17 cá nhân làm tốt Tháng công nhân năm 2019; 06 Tập thể thực hiện tốt cuộc vận động “Người VN ưu tiên dùng hàng VN”; 16 đ/c có sáng kiến cải tiến kỹ thuật; 05 CĐCS làm tốt Phong trào Xanh sạch đẹp; 06 đ/c có đổi mới trong công tác quản lý sau CPH của Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

Buổi Lễ đã mang lại không khí thân thiện, ấm cúng, nhiều kỷ niệm, nhiều mong muốn, nhiều xúc động khi cùng nhau nhìn lại một chặng đường đã qua.

Chúng ta cùng xem lại một số hình ảnh của buổi Lễ:

Nguồn: Vinafood2