VÙNG NGUYÊN LIỆU CHẤT LƯỢNG CAO – tigifood
Giỏ hàng

VÙNG NGUYÊN LIỆU CHẤT LƯỢNG CAO

Công ty đã và đang triển khai Phương án xây dựng vùng nguyên liệu theo mô hình cánh đồng lớn giai đoạn 2015 -2020  được UBND tỉnh Tiền Giang phê duyệt tại quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 04/12/2015.

Đã xây dựng và đang triển khai phương án đầu tư vùng nguyên liệu chất lượng cao – có kiểm soát dư lượng thuốc BVTV – nhằm đáp ứng nhu cầu xuất gạo sang các nước phát triển.

Kết quả 3 năm gần đây:

Năm

DT ký HĐ

Địa điểm

Ghi chú

2016

4.111 ha

Tại 38 địa điểm với 4.200 hộ tham gia tại 08 Huyện, Thị là Cái Bè, Cai Lậy, Thị xã Cai lậy, Châu Thành, Tân Phước, Gò Công Tây, Gò Công Đông, TX Gò Công.

Giá trị đầu tư ứng trước cho nông dân:

2.204 triệu đồng

2017

3.316 ha

 

Tại 42 địa điểm với 3.113 hộ tham gia tại 08 Huyện, Thị là Cái Bè, Cai Lậy, Thị xã Cai lậy, Tân Phước, Gò Công Đông, Thị xã Gò Công; huyện Tam Nông Đồng Tháp , Huyện Thạnh Phú – Bến Tre

Giá trị đầu tư ứng trước cho nông dân:

3.945 triệu đồng

2018

3.362 ha

Tại 30 địa điểm với 1.789 hộ tham gia tại 10 Huyện, Thị là Cái Bè, Cai Lậy, Thị xã Cai lậy, Tân Phước, Gò Công Đông, Thị xã Gò Công; huyện Tam Nông, huyện Tháp Mười- Đồng Tháp , Huyện Thạnh Phú – Bến Tre; Long An.

Giá trị đầu tư ứng trước cho nông dân:

2.561 triệu đồng

ĐX 2018-2019

785 ha

Tại 08 địa điểm với 578 hộ tham gia tại 05 Huyện, Thị là Cái Bè, Cai Lậy, Thị xã Cai lậy, huyện Tân Phước, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang

Giá trị đầu tư ứng trước cho nông dân:

574 triệu đồng

Cộng

11.574 ha

9.680 hộ

9.284 triệu đồng