Công ty Lương thực Tiền Giang (TIGIFOOD) đạt danh hiệu “Doanh nghiệp x – tigifood
Giỏ hàng

Công ty Lương thực Tiền Giang (TIGIFOOD) đạt danh hiệu “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018

Ngày 26/08/2019 vừa qua, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2629/QĐ-BCT về việc phê duyệt và công bố Danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018. Theo đó, Công ty Lương thực Tiền Giang là một trong số 13 doanh nghiệp của tỉnh Tiền Giang đạt danh hiệu uy tín này.

Danh hiệu "Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín" được Bộ Công Thương - sau một thời gian đăng tải Danh sách sơ tuyển, tiếp thu các ý kiến phản hồi - ban hành đã xét chọn được 225 doanh nghiệp (tương đương với 235 lượt doanh nghiệp theo 25 ngành hàng).  

Danh sách Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín được tổng hợp và công bố trên cơ sở xét chọn và đề xuất của các cơ quan hữu quan, được xét chọn trên cơ sở các tiêu chí do Bộ Công Thương quy định về mức kim ngạch xuất khẩu tối thiểu, về uy tín trong kinh doanh đối với khách hàng nước ngoài, về việc chấp hành nghĩa vụ đối với Nhà nước trong lĩnh vực hải quan, lĩnh vực thuế, lĩnh vực môi trường,...

Cũng theo Bộ Công Thương, đây là một hoạt động hết sức cần thiết nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng thị trường, đặc biệt là khi Việt Nam đã tham gia vào một loạt các Hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương.

Nhận được danh hiệu uy tín này, Công ty Lương thực Tiền Giang sẽ tiếp tục nỗ lực, phát huy thành tích trong thời gian tới để khẳng định vị trí của mình trong cộng đồng doanh nghiệp thế giới như hy vọng của Bộ Công Thương.