Công ty Lương thực Tiền Giang tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động – tigifood
Giỏ hàng

Công ty Lương thực Tiền Giang tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022

Sáng ngày 11/02/2022, Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 của Công ty Lương thực Tiền Giang được tổ chức thành công tốt đẹp. Đến tham dự Hội nghị có Ông Lê Minh Trượng – Uỷ viên Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lương thực Miền Nam; Bà Ngô Thị Thùy Trang – Ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tài chính Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang cùng 37 đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu chọn từ các Tổ Công đoàn trực thuộc thay mặt cho hơn 200 người lao động toàn Công ty về tham dự.

Hội nghị đã được nghe Tóm tắt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 – Phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Báo cáo công khai tài chính; Báo cáo  giám sát tình hình thực hiện các chế độ chính sách liên quan tới quyền, lợi ích của người lao động; Tình hình thực hiện thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, nội quy lao động…Tổng hợp ý kiến đóng góp các văn kiện Hội nghị đại biểu NLĐ 2021 và giải đáp một số kiến nghị của người lao động; Báo cáo Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2021-2022; Tổng kết thi đua năm 2021 và phát động phong trao thi đua năm 2022

Hội nghị cũng đã Bầu đại diện người lao động tham gia đối thoại định kỳ đồng thời cũng được nghe tham luận của Tổ Công đoàn Xí nghiệp Chế biến gạo Chất lượng cao, Xí nghiêp Nước giải khát Suối Xanh

Hội nghị đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động năm 2022 và hoàn toàn thống nhất với chủ trương của Ban Giám đốc Công ty là tập trung mọi nguồn lực cho hoạt động kinh doanh; tạo sự chuyển biến mạnh trong công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý sản xuất chế biến tại các Xí nghiệp trực thuộc.

Ban Giám đốc Công ty phối hợp với Công đoàn cơ sở tiếp tục chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, đồng thời quan tâm làm tốt công tác xã hội và trách nhiệm với cộng đồng.

Một số hình ảnh: