Thành tích – tigifood
Giỏ hàng

Thành tích

Thành tích công ty qua các năm

THÀNH TÍCH CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY

- Được Hội Nông dân Việt Nam tặng Chứng nhận đạt danh hiệu sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu năm 2014 cho sản phẩm Gạo Chín Rồng Vàng.
- Được UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen; Đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1975 - 2015).
- Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, áp dụng hiệu quả mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất, chất lượng của Việt Nam.
- Tigifood là một trong 97 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2018, một trong 20 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia 6 lần liên tiếp.
- Tigifood là một trong 32 doanh nghiệp xuất khẩu gạo được phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015.

- Được Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao – Chuẩn hội nhập năm 2017 – TIGIFOOD là doanh nghiệp đầu tiên của Tiền Giang có vinh dự đạt danh hiệu Hàng Việt nam chất lượng cao – Chuẩn hội nhập 2017.
- Được VCCI Cần Thơ tặng Giấy khen Tigifood là doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2017.
- Được Bộ Công thương chứng nhận Tigifood đạt giải thưởng Doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu năm 2017.

THÀNH TÍCH CÔNG TY TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2018

*Năm 2001:

Quyết định số 678 /QĐ-TTg ngày 15/08/2002 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Công ty Lương thực Tiền Giang đã có thành tích hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác dẫn đầu phong trào thi đua của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam năm 2001.

*Năm 2002:

- Quyết định số 245 /QĐ.UB ngày 21/01/2003 của Ủy Ban Nhân dân Tỉnh Tiền Giang về việc tặng Bằng khen cho Công ty Lương thực Tiền Giang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế họach Nhà nước năm 2002.

- Quyết định số 492 /QĐ-TTg ngày 08/05/2003 của Thủ Tướng Chính phủ về việc tặng thưởng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Công ty Lương thực Tiền Giang đã có thành tích xuất sắc, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2002.

- Quyết định số 580 /2003/QĐ/CTN ngày 29/08/2003 của Chủ Tịch Nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì cho Công ty Lương thực Tiền Giang đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 1998 đến năm 2002, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

*Năm 2003:

- Editorial Trade Leaders’Club (Tổ chức lần thứ 31 tại Pari – Cộng Hòa Pháp) chứng nhận Công ty Lương thực Tiền Giang đạt giải thưởng Quốc tế “Thiên niên kỷ mới” về chất lượng ngày 20/10/2003.

- Quyết định số 2524 QĐ/BKHCN ngày 29/12/2003 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2003 cho Công ty Lương thực Tiền Giang.

- Quyết định số 186 /TĐKT ngày 08/01/2004 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương tặng Bằng khen cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Công ty Lương thực Tiền Giang đã có nhiều thành tích trong việc chỉ đạo và thực hiện Chỉ thị 35/CT-TW ngày 03/06/1998 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới (1998 – 2003).

- Quyết định số 0127 QĐ/BTM/HĐKT ngày 09/02/2004 của Bộ Thương Mại tặng Bằng khen cho Công ty Lương thực Tiền Giang đã có thành tích xuất sắc kinh doanh xuất khẩu gạo năm 2003.

*Năm  2004:

- Giấy chứng nhận số 02 /GCN-HCTL 2004 ngày 27/09/2004 của Ban Tổ Chức Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc Tế – Việt Nam 2004 chứng nhận Sản phẩm Nước khoáng thiên nhiên hiệu Suối Xanh Xí nghiệp Nước giải khát Suối Xanh đạt Huy chương vàng chất lượng sản phẩm kỳ Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc Tế – Việt Nam 2004 – Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giấy chứng nhận số 50 /GCN-HCTL 2004 ngày 27/09/2004 của Ban Tổ Chức Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc Tế – Việt Nam 2004 chứng nhận Sản phẩm gạo “Chín Con Rồng Vàng” Công ty Lương thực Tiền Giang đạt Huy chương vàng chất lượng sản phẩm kỳ Hội chợ Triển lãm Nông nghiệp Quốc Tế – Việt Nam 2004 – Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 2605/2004 QĐ/BKHCN ngày 22/12/2004 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2004 cho Công ty Lương thực Tiền Giang.

- Quyết định số 01 QĐ/BNN-VP ngày 04/01/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tặng thưởng Cờ Thi đua cho Công ty Lương thực Tiền Giang đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua sản xuất kinh doanh lương thực năm 2004.

- Quyết định số 0526 /PTM-TĐKT ngày 21/03/2005 của Chủ Tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về việc tặng thưởng Bằng khen cho Công ty Lương thực Tiền Giang đã có những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2004.

*Năm  2005:

- Quyết định số 3789 /QĐ-UBND ngày 03/10/2005 của Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho Công ty Lương thực Tiền Giang đã có thành tích hỗ trợ tích cực trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi 10 năm (1995 – 2005).

- Chứng nhận số VNE.05.0103 ngày 13/10/2005 của Ban Tổ Chức Mạng Doanh nghiệp Việt Nam cấp cho Công ty Lương thực Tiền Giang – Ngành nghề : Lương thực – Thực phẩm đã được xét chọn “Doanh nghiệp Uy tín – Chất lượng năm 2005”.

- Quyết định số 2688/2005 /QĐ/BKHCN ngày 14/10/2005 của Bộ Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2005 cho Công ty Lương thực Tiền Giang.

- Quyết định số 2719 /QĐ-BKHCN ngày 25/10/2005 của Bộ Khoa học và Công nghệ tặng Bằng khen cho Công ty Lương thực Tiền Giang đã có nhiều thành tích đóng góp trong thập niên chất lượng 1996 – 2005.

- Giấy chứng nhận số 15 /GCN-HCTL 2005 ngày 07/11/2005 của Ban Tổ Chức Hội chợ Triển lãm Nông Lâm nghiệp và Thủy sản Quốc Tế – Việt Nam 2005 chứng nhận Sản phẩm gạo “Hồng Hạc, 5kg/ bao” Công ty Lương thực Tiền Giang đạt Huy chương vàng chất lượng sản phẩm kỳ Hội chợ Triển lãm Nông Lâm nghiệp và Thủy sản Quốc Tế – Việt Nam 2005 – Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giấy chứng nhận ngày 07/11/2005 của Ban Tổ Chức Hội chợ Triển lãm Nông Lâm nghiệp và Thủy sản Quốc Tế – Việt Nam 2005 chứng nhận Sản phẩm gạo “Hương Việt, 5kg/ bao” Công ty Lương thực Tiền Giang đạt Huy chương vàng chất lượng sản phẩm kỳ Hội chợ Triển lãm Nông Lâm nghiệp và Thủy sản Quốc Tế – Việt Nam 2005 – Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Giấy chứng nhận số 17/GCN-HCTL 2005 ngày 07/11/2005 của Ban Tổ Chức Hội chợ Triển lãm Nông Lâm nghiệp và Thủy sản Quốc Tế – Việt Nam 2005 chứng nhận Sản phẩm Nước khoáng thiên nhiên nhãn hiệu Suối Xanh loại 500ml Xí nghiệp Nước giải khát Suối Xanh đạt Huy chương vàng chất lượng sản phẩm kỳ Hội chợ Triển lãm Nông Lâm nghiệp và Thủy sản Quốc Tế – Việt Nam 2005 – Tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quyết định số 3720 QĐ/BNN-VP ngày 30/12/2005 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc tặng thưởng Cờ Thi đua năm 2005 cho Công ty Lương thực Tiền Giang đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh lương thực năm 2005. 

- Quyết định số 1420 /QĐ-BTM ngày 05/09/2006 của Bộ Thương Mại tặng Bằng khen về thành tích xuất khẩu cho Công ty Lương thực Tiền Giang đã có thành tích xuất khẩu trong năm 2005 – Tỷ lệ tăng trưởng xuất khẩu trên 20% so với năm 2004 và thu hút nhiều lao động.

*Năm  2006:

- Quyết định số 331/QĐ-BLĐTBXH ngày 15/3/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen cho Công ty Lương thực Tiền Giang Đã có thành tích tốt trong công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2006.

- Quyết định số 165/CĐN/QĐ-TĐ ngày 19/3/2007 của Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam tặng Bằng khen cho Công ty Lương thực Tiền Giang Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2006.

- Quyết định số 1110/QĐ-UBND ngày 22/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho Công ty Lương thực Tiền Giang Đã có thành tích đóng góp nguồn lực cho Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh Tiền Giang năm 2006.

- Quyết định số 1377/QĐ-BNN ngày 17/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng Bằng khen cho Công ty Lương thực Tiền Giang Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2006.

*Năm  2007:

- Quyết định số 1245/QĐ-BTC ngày 29/02/2008 của Bộ Công thương công nhận Công ty Lương thực Tiền Giang là Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2007.

- Quyết định số 376/QĐ-TLĐ ngày 14/3/2008 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho Công ty Lương thực Tiền Giang Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2007.

- Quyết định số 1466/QĐ-BNN-TCCB ngày 13/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng Bằng khen cho Công ty Lương thực Tiền Giang Đã có thành tích xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2007.

- Quyết định số 968/QĐ-BLĐTBXH ngày 09/7/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen cho Công ty Lương thực Tiền Giang Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

*Năm 2008:

- Quyết định số 1980/QĐ-BCT ngày 28/3/2008 của Bộ Công thương công nhận Công ty Lương thực Tiền Giang có sản phẩm được lựa chọn tham gia chương trình Thương hiệu quốc gia.

- Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 15/5/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen cho Công ty Lương thực Tiền Giang Đã có thành tích cung ứng gạo kịp thời cho thị trường trong và ngoài tỉnh, góp phần ổn định thị trường trong cơn sốt gạo.

- Quyết định số 72/QĐ-BTC ngày 08/8/2008 của Ban Tổ chức tặng Cúp vàng Doanh nhân tâm tài lần II cho ông Nguyễn Ngọc Nam – Giám đóc Công ty Lương thực Tiền Giang và Cúp vàng Thương hiệu – Nhãn hiệu lần III năm 2008 cho Công ty Lương thực Tiền Giang.

- Quyết định số 1984/QĐ-BKHCN ngày 12/9/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận cho Công ty Lương thực Tiền Giang được tặng Cúp vàng ISO – Chìa khóa hội nhập lần thứ IV.

- Quyết định số 3320/QĐ-BNN-CB ngày 28/10/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chứng nhận sản phẩm Gạo Hồng Hạc  Gạo Hương Việt của Công ty Lương thực Tiền Giang đạt tiêu chuẩn Hàng nông lâm thủy sản Việt Nam chất lượng cao và uy tín thương mại năm 2008.

- Quyết định số 2553/QĐ-BKHCN ngày 17/11/2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ trao tặng Giải thưởng chất lượng Việt Nam năm 2008 cho Công ty Lương thực Tiền Giang.

- Quyết định số 1932/QĐ-TTg ngày 31/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Công ty Lương thực Tiền Giang Đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2008.

- Tập thể cán bộ công nhân viên Công ty Lương thực Tiền Giang được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen đột xuất trong đợt bình ổn lương thực cuối tháng 4 năm 2008 (1480/QĐ-UBND ngày 15/5/2008).

- Bằng Khen đột xuất của Tổng Công ty Lương thực Miền Nam trong đợt bình ổn giá lương thực cuối tháng 04/2008.

- Bộ Công thương ra quyết định số 1980/QĐ-BCT ngày 28/03/2008 v/v công nhận danh sách thương hiệu sản phẩm tham gia chương trình : THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA “, trong đó có 2 nhóm sản phẩm gạo đóng gói và Nước giải khát Suối Xanh của Công ty.

- Bộ Khoa học & Công nghệ chứng nhận Công ty Lương thực Tiền Giang đạt Cúp vàng ISO đã có thành tích xuất sắc trong việc áp dụng các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn và quy định quốc tế vào hoạt động SXKD năm 2008.

*Năm 2009:

- Chứng nhận số 42/2009-GCN-HVNCLC ngày 18/02/2009 của Báo Sài Gòn Tiếp Thị chứng nhận Công ty Lương thực Tiền Giang đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2009 do người tiêu dùng bình chọn qua cuộc điều tra do báo Sài Gòn tiếp thị tổ chức năm 2009.

- Quyết định số 1904/QĐ-BCT ngày 16/04/2009 của Bộ Trưởng Bộ Công Thương về việc Công ty Lương thực Tiền Giang đạt Danh hiệu “Doanh nghiệp Xuất khẩu Uy tín năm 2008”.

- Quyết định số 1150/QĐ-BNN-TCCB ngày 23/04/2009 của Bộ Trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc công nhận giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam – Thương hiệu vàng chất lượng năm 2009” cho Công ty Lương thực Tiền Giang.

- Quyết định số 194/QĐKT-CTUBND ngày 01/05/2009 của Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Sóc Trăng tặng Bằng khen Công ty Lương thực Tiền Giang đạt giải “Bông lúa vàng Việt Nam” – Expo 2009 (Bằng số  2753).

- Giấy chứng nhận số C-128 ngày 29/06/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Cơ quan Đại diện tại TP.HCM chứng nhận Thương hiệu TIGIFOOD Công ty Lương thực Tiền Giang – Thương hiệu uy tín chất lượng năm 2009 (Quyết định số  45/QĐ-CQĐD).

- Cờ thi đua xuất sắc của Chính Phủ.

- Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

- Huân chương Lao động hạng nhất cho tập thể Công ty.

- Huân chương Lao động hạng nhì cho cá nhân Giám đốc Công ty và Huân chương lao động hạng 03 cho 03 cá nhân khác.

- Danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao 2009 do người tiêu dùng bình chọn qua cuộc điều tra do báo Sài Gòn tiếp thị tổ chức.

- Giải thưởng “Bông lúa vàng Việt Nam – Thương hiệu vàng chất lượng năm 2009” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng.

- Bằng khen đạt giải “Bông lúa vàng Việt Nam” – Expo 2009 do Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Sóc Trăng tặng.

- Thương hiệu uy tín chất lượng năm 2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ tặng.

- Giấy chứng nhận sản phẩm: Gạo Hồng Hạc, Gạo Hương Việt  đạt giải “Sản phẩm tiêu biểu 1000 năm Thăng Long - Hà Nội”.

- Trong năm, Công ty tiếp tục tham gia và đạt Giải bạc Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2009. Công ty là đơn vị duy nhất của Tỉnh Tiền Giang lần thứ 7 liên tiếp vinh dự đạt Giải thưởng này (trước đây là Giải thưởng chất lượng Việt Nam).

*Năm 2010:

- Cờ thi đua của Chính phủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010. Quyết định số 2442/QĐ-TTg ngày 31.12. 2010.

- Cờ thi đua của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành tích xuất sắc trong công tác và sản xuất kinh doanh dẫn đầu phong trào thi đua. Quyết định số 3454/QĐ-BNN-TCCB ngày 24.12.2010.

- Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2010. Quyết định số 384/QĐ-UBND ngày10.02.2011.

- Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang thành tích hoàn thành xuất sắc công tác Bảo hộ lao động năm 2010. Quyết định số 654/QĐ-UBND ngày 15.3.2011.

- Bằng khen của Bộ Công thương thành tích hoàn thành nhiệm vụ năm 2010. QĐ số 1519/QĐ-BCT ngày 01.4.2011.

*Năm 2011:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang:

+ Tặng Bằng khen Công ty có “Thành tích xuất sắc thực hiện Luật phòng cháy chữa cháy trong 10 năm (2001-2011)”. QĐ số 2029/QĐ-UBND ngày 09/8/2011.

+ Tặng Bằng khen Công ty “tích cực tham gia Hội chợ trái cây Việt Nam-Vietfruit Tiền Giang năm 2011”. QĐ số 3732/QĐ-UBND ngày 30/11/2011.

+ Tặng Cờ thi đua Hạng I thành tích “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2011”. QĐ số 378/QĐ-UBND ngày 21/02/2012.

- Tổng Công ty Lương thực miền Nam tặng cờ thi đua thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2011. QĐ số 648/QĐ-TCT ngày 30/11/2011.

- Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam tặng Bằng khen thành tích: Là đơn vị phát triển bền vững vì sự nghiệp UNESCO đóng góp tích cực vào thành công chung của đại hội thế giới lân thứ 8 –Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới, tổ chức tại Hà Nội từ ngày 18 đến 22/8/2011. QĐ số 060.QĐ/LH ngày 19/8/2011.

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen thực hiện tốt công tác An toàn – Vệ sinh lao động năm 2011. QĐ số 256/QĐ-LĐTBXH ngày 05/3/2012.

- Thủ tướng Chính phủ tặng “Giải bạc Chất lượng Quốc gia năm 2011”.QĐ số 2468/QĐ-TTg ngày 28/12/2011.

*Năm 2012:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng Bằng chứng nhận đạt danh hiệu “Doanh nghiệp Tiền Giang tiêu biểu” năm 2012. QĐ số: 2428/QĐ-UBND, ngày 08/10/2012.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng:

   + Chứng nhận đạt Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất, năm 2012. QĐ số: 2752/QĐ-BNN-TCCB, ngày 01/11/2012.

   + Bằng khen có sản phẩm đạt Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam lần thứ nhất, năm 2012. QĐ số 2803, ngày 07/11/2012.

   + Cúp vàng Nông nghiệp tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế - AGOVIET 2012. QĐ số: 2793/QĐ-BNN-CB, ngày 06/11/2012.

- Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2012. QĐ số: 1633/QĐ-LĐTBXH, ngày 13/11/2012.

- Bộ Công thương tặng:

 + Công nhận doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2012. QĐ số 8100/QĐ-BCT ngày 28/12/2012.

+ Tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong việc xây dựng mô hình thí điểm “Tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp”. QĐ số 6248/QĐ-BCT ngày 23/10/2012.

- Thủ tướng Chính phủ tặng Giải vàng Chất lượng Quốc gia năm 2012. QĐ số 262/QĐ-TTg ngày 30/01/2013.

*Năm 2013:

- Được Bộ Công thương công nhận là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2012 – 2013 (Quyết định số 2390/QĐ-BCT ngày 15/4/2013).

- Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng 03 bằng khen cho Công ty đã có thành tích trong vận động, đóng góp công tác từ thiện – xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm 2013 (Quyết định số 2427/QĐ-UBND ngày 10/10/2013) và bằng khen đã có thành tích trong thực hiện chương trình khuyến công tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2008 – 2013 (Quyết định số 1935/QĐ-UBND ngày 15/08/2013).

- Được Công an Tiền Giang tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2012 (Quyết định số 351/QĐ-CAT-PX15 ngày 18/01/2013).

- Sản phẩm của Công ty Lương thực Tiền Giang được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2013”.

*Năm 2014:

- Tigifood là một trong 63 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2014, là đơn vị duy nhất của ngành lương thực đạt danh hiệu này và là một trong 23 doanh nghiệp xuất sắc cả nước lần thứ tư liên tiếp đạt danh hiệu cao quý này.(Quyết định số 10670/QĐ-BCT ngày 24/01/2014 của Bộ Công thương).

- Được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen đã có thành tích trong công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ 2013 (Quyết định số 545/QĐ-UBND ngày 14/3/2014).

- Được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen đã có thành tích trong hoạt động xuất khẩu trong 3 năm 2011 – 2013 (Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 14/4/2014).

- Sản phẩm của Công ty Lương thực Tiền Giang được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2014”.

- Công ty Lương thực Tiền Giang tiếp tục được UBND tỉnh Tiền Giang tái công nhận doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2014 (Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 21/01/2015).

*Năm 2015:

- Được Hội Nông dân Việt Nam tặng Chứng nhận đạt danh hiệu sản phẩm Nông nghiệp tiêu biểu năm 2014 cho sản phẩm Gạo Chín Rồng Vàng (Quyết định số 50/QĐHNDTW ngày 25/5/2015).

- Được UBND tỉnh Tiền Giang tặng Bằng khen "Đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang, nhân kỷ niệm 40 năm ngày thành lập (1975 - 2015) ( Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 31/8/2015).

- Sản phẩm của Công ty Lương thực Tiền Giang được người tiêu dùng bình chọn danh hiệu “Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2015”.

*Năm 2016:

- Được Công an Tiền Giang tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2015 (Quyết định số 469/QĐ-CAT-PX15 ngày 12/01/2016).

- Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen đã có thành tích trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, áp dụng hiệu quả mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất, chất lượng của Việt Nam (Quyết định số 765/QĐ-TTg ngày 06/5/2016).

- Tigifood là một trong 32 doanh nghiệp xuất khẩu gạo được phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2015 (gồm 310 doanh nghiệp, Quyết định số 4769/QĐ-BCT ngày 06/12/2016 của Bộ Công thương).

- Được Công an Tiền Giang tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 (Quyết định số 01/QĐ-CAT-PX15 ngày 07/01/2017).

- Công ty Lương thực Tiền Giang tiếp tục được UBND tỉnh Tiền Giang tái công nhận doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2016 (Quyết định số 4397/QĐ-UBND ngày 30/12/2016).

*Năm 2017:

- Được Công an Tiền Giang tặng Giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016 (Quyết định số 01/QĐ-CAT-PX15 ngày 07/01/2017).

- Được Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao (Quyết định số 74/2017-GCN-HVNCLC ngày 02/3/2017).

- Được Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao chứng nhận Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao – Chuẩn hội nhập năm 2017 (Quyết định số 20316/QĐ-SHTT ngày 26/10/2017) – TIGIFOOD là doanh nghiệp đầu tiên của Tiền Giang có vinh dự đạt danh hiệu Hàng Việt nam chất lượng cao – Chuẩn hội nhập 2017.

- Được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước tặng Giấy khen đã có nhiều đóng góp tích cực trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2017).

- Được Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tặng Giấy khen có thành tích tham gia Hội thi An toàn, vệ sinh lao động – phòng, chống cháy nổ tỉnh Tiền Giang lần thứ 17 năm 2017.

- Được VCCI Cần Thơ tặng Giấy khen Tigifood là doanh nghiệp có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu Đồng bằng Sông Cửu Long năm 2017.

*Năm 2018:

- Được Tổng Công ty Lương thực miền Nam tặng “Cờ đơn vị thi đua xuất sắc” đã có thành tích xuất sắc trong công tác sản xuất, kinh doanh năm 2017 (Quyết định số 02/QĐ-TCT ngày 09/01/2018).

- Được Bộ Công thương chứng nhận Tigifood đạt giải thưởng Doanh nghiệp thương hiệu Việt tiêu biểu năm 2017 (Quyết định số 778/QĐ-BCT ngày 14/3/2018).

- Công ty Lương thực Tiền Giang tiếp tục được UBND tỉnh Tiền Giang tái công nhận doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017 (Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 23/4/2018).

- Tigifood là một trong 97 doanh nghiệp được công nhận doanh nghiệp có thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia năm 2018, là đơn vị duy nhất của ngành lương thực đạt danh hiệu này 6 lần liên tiếp (Quyết định số 4669/QĐ-BCT ngày 18/12/2018 của Bộ Công thương).

*Năm 2019:

Tigifood là một trong 13 doanh nghiệp xuất khẩu của tỉnh Tiền Giang được phê duyệt và công bố danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín” năm 2018 (gồm 225 doanh nghiệp, Quyết định số 2629/QĐ-BCT ngày 26/08/2019 của Bộ Công thương).