ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG LẦN THỨ – tigifood
Giỏ hàng

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ CÔNG TY LƯƠNG THỰC TIỀN GIANG LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Ngày 31/3/2023, Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Tiền Giang đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Tiền Giang lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 với sự tham dự của Ông Biện Văn Sáu – UV BCH Phó trưởng Ban chính sách và Quan hệ lao động Công đoàn Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam; Bà Ngô Thị Thuỳ Trang – Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Tiền Giang, Bà Huỳnh Kim Thoa – Chủ tịch Công đoàn nông nghiệp và phát triển nông thôn Tiền Giang; Bà Ngô Thị Thanh Châu – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam; Ông Ngô Thanh Vân – Bí thư đảng uỷ, Giám đốc Công ty Lương thực Tiền Giang.

Đại biểu khách mời còn có Ông Nguyễn Trọng Hoàng – nguyên chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam; Ông Lê Minh Trượng – nguyên chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam; cùng 63 đoàn viên tiêu biểu- đại diện  cho 156  công đoàn viên toàn Công ty tham dự;

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2023; mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Tiền Giang nhiệm kỳ 2023-2028; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Lương thực Tiền Giang khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2023.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội thông qua qua các Chương trình hành động: Đổi mới tổ chức, phương thức hoạt động: thiết thực hiệu quả, hướng về cơ sở; chú trọng chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện, bảo vệ người lao động; lấy lợi ích đoàn viên làm điểm tập hợp thu hút người lao động; Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ ngày càng cao của đơn vị; Xây dựng nguồn lực Công đoàn đủ mạnh, đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại hội đã biểu quyết thông qua 10 chỉ tiêu và  06 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Long thực Tiền Giang khóa XIII, nhiệm kỳ 2023–2028 gồm 07 đồng chí và bầu đồng chí Nguyễn Tấn Hưng – Trưởng phòng TCHC ( Phó Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ XII) giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty Lương thực miền Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2023–2028 gồm 09 đồng chí.

Một số hình ảnh tại Đại hội: