THÔNG BÁO V/v bán đấu giá máy móc, thiết bị – tigifood
Giỏ hàng

THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ MÁY MÓC THIẾT BỊ

Công ty Lương thực Tiền Giang tổ chức bán đấu giá tài sản là máy móc, thiết bị dây chuyền sản xuất bánh tráng, cụ thể như sau:

- Hình thức bán đấu giá : Chào giá cạnh tranh.

- Giá khởi điểm: 530.000.000 đồng (Năm trăm ba chục triệu đồng, bao gồm VAT). Giá bán này là giá bán trọn gói, người mua chịu trách nhiệm tháo dỡ, vận chuyển và các chi phí khác có liên quan.

- Thời gian xem tài sản: từ ngày 8 giờ 00 ngày 03/03/2023 đến 16 giờ 00  ngày 06/03/2023 (kể cả ngày thứ bảy).

- Địa chỉ xem tài sản: Xí nghiệp Bánh tráng xuất khẩu; Ấp Tân Phú, xã Tân thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia chào giá: từ 08 giờ 00 ngày 07/03/2023  đến trước 9 giờ 00 ngày 08/03/2023 tại Phòng Đầu tư kỹ thuật – HTSX – Công ty Lương thực Tiền Giang - Số 256, khu phố 2, phường 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

- Thời gian tổ chức mở hồ sơ đăng ký chào giá mua vào lúc 10 giờ, ngày 08/03/2023, tại Văn phòng Công ty Lương thực Tiền Giang, số 256 Khu phố 2, Phường 10, Tp. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia chào giá xin liên hệ: Ông Huỳnh Văn Nhân, Phòng Đầu tư Kỹ thuật & HTSX - Công ty Lương thực Tiền Giang. Điện thoại: 0908 129 690 - Fax: 0273.3855789.

Điều kiện và thể lệ đấu giá:

  1. Tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá (gọi tắt là nhà thầu);
  2. Hình thức đấu giá: Chào giá cạnh tranh. Mức giá bán khởi điểm là : 530.000.000 đồng (Năm trăm ba chục triệu đồng, bao gồm VAT). Giá bán này là giá bán trọn gói, người mua chịu trách nhiệm tháo dỡ, vận chuyển và các chi phí khác có liên quan;
  3. Thời gian xem tài sản: từ ngày 8 giờ 00 ngày 03/03/2023 đến 16 giờ 00  ngày 06/03/2023 (kể cả ngày thứ bảy). Địa chỉ xem tài sản: Xí nghiệp Bánh tráng xuất khẩu; Ấp Tân Phú, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang;
  4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia chào giá: từ 08 giờ 00 ngày 07/03/2023  đến trước 9 giờ 00 ngày 08/03/2023 tại Phòng Đầu tư kỹ thuật – HTSX – Công ty Lương thực Tiền Giang - Số 256, khu phố 2, phường 10, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang.

 Mỗi nhà thầu nộp 01 bộ hồ sơ  đăng ký trong khoản thời gian quy định. Hồ sơ chứa trong 01 phong bì kín, có ghi rõ họ tên và địa chỉ liên hệ của nhà thầu (Thành phần bộ hồ sơ chào giá, mẫu Phiếu đăng ký chào giá mua tài sản theo hướng dẫn đính kèm);

  1. Ký quỹ tham gia đấu giá: 10.000.000 đồng;
  2. Tiêu chí chọn nhà thầu: Nhà thầu tham gia có giá chào giá cao nhất sẽ được trúng đấu giá;
  3. Thời gian mở hồ sơ và thông báo kết quả đấu giá đến nhà thầu: 10 giờ 00 ngày 08/03/2023. Nhà thầu không trúng đấu giá sẽ được nhận lại tiền ký quỹ tham gia đấu giá;
  4. Trong vòng 02 ngày kể từ ngày thông báo kết quả, nhà thầu trúng đấu giá phải đến làm thủ tục ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá. Quá hạn trên, nếu nhà thầu trúng đấu giá không xúc tiến ký hợp đồng được xem như tự ý bỏ cuộc và phải chịu mất số tiền ký quỹ tham gia đấu giá là 10.000.000 đồng.