Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Triển khai mua và nhập kho dự trữ quốc gia h – tigifood
Giỏ hàng

Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Triển khai mua và nhập kho dự trữ quốc gia hàng nghìn tấn gạo

Năm 2020, Bộ Tài chính (Tổng cục Dự trữ Nhà nước – DTNN) sẽ mua 190.000 tấn gạo và 80.000 tấn thóc nhập kho dự trữ quốc gia (DTQG), theo Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Kiểm tra chất lượng mặt hàng lúa DTQG tại kho của Chi cục DTNN Tiên Sơn, Cục DTNN khu vực Hà Bắc.
Kiểm tra chất lượng mặt hàng lúa DTQG tại kho của Chi cục DTNN Tiên Sơn, Cục DTNN khu vực Hà Bắc. Ảnh: Đức Minh
Lên kế hoạch chi tiết triển khai mua và nhập kho

Theo ông Phạm Vũ Anh – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN, triển khai Quyết định số 05/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã có báo cáo Bộ Tài chính về kế hoạch tổ chức thực hiện mua lương thực nhập kho DTQG năm 2020. Theo đó,  Tổng cục DTNN đã phê duyệt thực hiện đấu thầu rộng rãi mua 190.000 tấn gạo, loại 15% tấm, gạo được xay xát từ thóc thu hoạch Vụ Đông - Xuân Nam Bộ năm 2020 theo quy định của Luật Đấu thầu và Luật DTQG, thời gian mở thầu từ ngày 12/3/2020; dự kiến hoàn thành việc nhập kho trước ngày 15/6/2020; gạo đạt tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 78/2019/TT-BTC.

Liên quan tới việc mua 80.000 tấn thóc đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định tại Thông tư số 53/2014/TT-BTC, ông Phạm Vũ Anh cho biết, các đơn vị thực hiện mua trực tiếp rộng rãi của mọi đối tượng (không qua tổ chức đấu thầu) theo quy định của Luật DTQG và Thông tư số 89/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nhập xuất, mua bán hàng DTQG.

Tổng cục DTNN sẽ mua thóc của bà con theo hình thức cuốn chiếu từ Nam bộ trở ra phía Bắc, bao gồm các cục DTNN khu vực: Nam Bộ (TP. Hồ Chí Minh) mua 2.000 tấn; Đông Nam Bộ mua 2.000 tấn; Cửu Long mua 2.000 tấn; Tây Nam Bộ mua 3.500 tấn, thời gian dự kiến kết thúc mua là 30/4/2020. 

Còn đối với các cục DTNN khu vực còn lại, căn cứ theo mùa vụ thu hoạch lúa Đông – Xuân năm 2020 của từng vùng, miền để tổ chức mua. Thời gian dự kiến mua: Các cục DTNN khu vực Nam miền Trung (Nam Trung Bộ, Nghĩa Bình và Đà Nẵng) triển khai mua 14.000 tấn thóc từ giữa tháng 4/2020; các DTNN khu vực Bắc miền Trung (Bình Trị Thiên, Nghệ Tĩnh, Thanh Hóa) triển khai mua 26.500 tấn từ giữa tháng 5/2020 và các cục DTNN khu vực phía Bắc (Hà Nam Ninh, Đông Bắc, Thái Bình, Hải Hưng, Hà Bắc, Bắc Thái, Vĩnh Phú, Hà Nội) triển khai mua 30.000 tấn thóc từ giữa tháng 6/2020. 

Đảm bảo đúng quy định, minh bạch và công khai

Cũng theo ông Phạm Vũ Anh, ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã khẩn trương triển khai đầy đủ các quy trình mua gạo, lúa nhập kho DTQG, với phương châm đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, từ việc: xây dựng và giao chỉ tiêu kế hoạch; khảo sát giá mua gạo để xây dựng phương án giá mua gạo, báo cáo Bộ Tài chính quyết định giá mua; ban hành công văn tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020,…

Đơn cử như mua gạo nhập kho DTQG, Tổng cục DTNN đã tiến hành khảo sát giá thị trường, tính toán các chi phí sản xuất, trình Bộ Tài chính đưa ra mức giá mua tối đa. 

Tổng cục DTNN cũng đã ban hành công văn số hướng dẫn tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp gạo nhập kho DTQG năm 2020, trong đó hướng dẫn chi tiết về đăng tải thông tin trong đấu thầu; xây dựng, thẩm định, phê duyệt và phát hành hồ sơ mời thầu; trình tự, tổ chức lựa chọn nhà thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn thầu…

Trong đó, để các đơn vị có thời gian đăng tin và chuẩn bị công tác đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các cục DTNN  đăng tải thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và trên Báo Đấu thầu, bảo đảm nội dung, thời gian đăng tải thông tin đúng quy định.

Tổng cục DTNN đã chỉ đạo các cục DTNN khu vực tập trung đánh giá hồ sơ dự thầu, hoàn thiện ký kết, thực hiện hợp đồng mua gạo nhập kho DTQG trong thời gian sớm nhất, đồng thời đảm bảo các mục tiêu cạnh tranh, công bằng, minh bạch, hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, Tổng cục DTNN đã yêu cầu các đơn vị trong quá trình thực hiện chủ động theo dõi, nắm tình hình thị trường lương thực để có đề xuất cấp có thẩm quyền quyết định điều chỉnh tăng, giảm giá mua kịp thời; bảo đảm nguyên tắc lương thực nhập kho DTQG đủ số lượng, đúng chất lượng, giá mua sát với giá thị trường và tiết kiệm ngân sách nhà nước.

Để bảo đảm sẵn sàng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mua lúa, gạo, Tổng cục DTNN đã giao nhiệm vụ cho các cục DTNN khu vực rà soát, có kế hoạch chuẩn bị các điều kiện liên quan đến kho tàng, công cụ, dụng cụ, vật tư kê lót, bảo quản để bảo đảm hàng nhập kho được bảo quản kịp thời theo đúng quy định về bảo quản hàng DTQG,...

Đức Minh (TBTCVN)